Khách hàng cùng đồng hành với Công ty tại ” Hội chợ Nông sản sạch”, Thành phố Đà Lạt

“Chương trình gặp gỡ hữu nghị Nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với hội chợ nông sản sạch” tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng”

Dòng sản phẩm của Công ty không những được khách hàng trong nước tin dùng mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng nước ngoài.