Mô hình trồng cây dược liệu của Công ty TNHH Cao Dược Liệu Định Sơn Mai thị Thủy

Đài truyền hình Quốc hội ghi hình ở Mô hình trồng cây dược liệu của Công ty TNHH Cao Dược Liệu Định Sơn Mai thị Thủy

Nhằm đáp ứng đủ nguồn dược liệu để chế biến cũng như đảm bảo nguyên liệu đầu vào là nguyên liệu sạch 100% nên Công ty TNHH Cao Dược Liệu Định Sơn Mai Thị Thủy đã mở rộng mô hình trồng cây dược liệu hữu cơ với tổng diện tích 10 ha, mật độ trồng khoảng 22.000 cây/ ha. Sử dụng biện pháp phủ bạt nilon để phòng tránh cỏ, sâu bệnh, tuyệt đối không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu.